Om Naturligt Mineralvand

Vand er ikke bare vand.

“Naturligt Mineralvand” er en beskyttet betegnelse for vand fra en afgrænset kilde, der opfylder særlige krav.

Naturligt Mineralvand kan være med og uden brus, men i modsætning til “Kildevand” og “Dansk Vand” skal kvaliteten være konstant over tid, samtidig med der ikke er tilført noget som helst. Rent fra naturens side. Desuden skal vandet være beskyttet med enhver form for forurening og indholdet af mineraler mv. skal fremgå tydeligt af emballagen. 

Beskyttet vandreservoir.
Aqua d’or kilden, som ligger på den jyske hede, et beskyttet vandreservoir som befinder sig 160 meter under jordens overflade – dannet under den sidste istid og beskyttet af massive jord, sand og lerlag…godt beskyttet mod enhver påvirkning fra mennesker – det er sikkerhed for den højeste kvalitet!

Naturligt mineralvand.
Aqua d’or naturligt mineralvand har aldrig været i kontakt med forurening og andre negative påvirkninger af det moderne samfund.
Helt tilbage fra før vor tids industrialisering begyndte det naturlige mineralvand sin lange nedsivning fra overfladen i det jomfruelige landskab gennem utallige lag af ler og sand mod reservoiret.

Behandling af mineralvand.
For at bevare det naturlige mineralvands høje kvalitet og mange gode egenskaber, hentes det op gennem et topmoderne anlæg og direkte ind i tapperiet.
Alle processer på tapperiet overvåges af omfattende kontrolprogrammer og kvaliteten dokumenteres ugentligt, med flere end 1.000 analyser.

ISO certificeret.
Det naturlige mineralvand har de højeste standarder og certificeringer indenfor såvel fødevaresikkerhed (ISO 22000) som miljøhensyn (ISO 14001). 

KUNDEZONE